Algemene voorwaarden

• Betaling van behandelingen geschiedt uitsluitend direct per pin of contant.
• Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Van Beek Massages verwacht van haar cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
• Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
• Van Beek Massages verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.
• Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Van Beek Massages en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Van Beek Massages voortvloeien.
• Intake en uw gezondheid: Is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient de cliënt dit door te geven. Van Beek Massages geeft geen massage bij kanker. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit beslist melden. Van Beek Massages geeft geen zwangerschapsmassage. Bij diabetes, huidontstekingen, hoge bloeddruk, burn-out of extreme vermoeidheid wordt er geen hot stone massage gegeven. Een gewone ontspanningsmassage is dan wel mogelijk. In de meeste gevallen wordt er bij Reuma ook geen hot stone massage gegeven. Bij sommige vormen van Reuma is het wel mogelijk; bijvoorbeeld als er geen sprake is van actieve ontstekingen. Overleg altijd eerst met een medisch deskundige. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Van Beek Massages.
• Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
• Van Beek Massages behoud zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
• Van Beek Massages geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.
• Bij verlies van een cadeaubon, behandelkaart of rittenkaart vervalt het recht op eventuele openstaande behandelingen/massages/consulten. De cadeaubon en/of behandelkaart/rittenkaart is niet inwisselbaar voor contant geld. Een behandelkaart of rittenkaart is persoonsgebonden tenzij anders vermeld.
• Tijdens de behandelingen dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen.
• Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling. De behandeling dient direct na afloop contant of per pin afgerekend te worden. Van Beek Massages behoudt zich het recht een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Van Beek Massages geen sprake is van een hygiënische en/of veilige situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
• Van Beek Massages behoudt zich het recht ten alle tijden de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van reden.
• Van Beek Massages stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandelingen.
• Van Beek Massages is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Van Beek Massages te komen. Van Beek Massages heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Van Beek Massages gouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
• Opdrachtgever/cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
• Van Beek Massages is WA verzekerd.

• Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Van Beek Massages verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.